Kontakt

 

Frukt Spółka z o.o.
z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30
tel/fax 14 629 62 00, 14 626 44 96 (wew. 31)

NIP 993-02-76-764

REGON 852534526

Kapitał Zakładowy Spółki 2 935 000 PLN
KRS 0000051747, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego